Risicoanalyse zorgadministratie voor de langdurige zorg

Risico’s, oorzaken en faalwijzen van kritische zorgadministratiestappen in kaart

Risicoanalyse zorgadministratie voor de langdurige zorg

Door de hervormingen in de langdurige zorg hebben zorgaanbieders te maken met verschillende financiers, zoals zorgverzekeraars (voor o.a. wijkverpleging), gemeenten (Wmo en Jeugdwet) en zorgkantoren (Wlz). Deze financiers kennen allemaal hun eigen aanpak, procedures en communicatie. Dat betekent dat zorgadministraties van zorgaanbieders hun processen hierop dienen in te richten. Daarvoor is het van belang om alle risico’s in beeld te hebben. Vanuit de hoek van kwaliteit & veiligheid kennen we allerlei methoden om prospectieve risicoanalyses (PRA) uit te voeren. Q-Consult Zorg heeft op basis van één van deze methoden (HFMEA light) een aanpak ontwikkeld om risicoanalyses uit te voeren op zorgadministratieprocessen.

 • Q-Academy organiseert een incompany training waarin u kennismaakt met deze aanpak. U leert de belangrijkste processtappen, faalwijzen en oorzaken te benoemen én te prioriteren in de te nemen beheersmaatregelen. U leert de methode toe te passen door te oefenen met processen van uw eigen zorgadministratie. Zo krijgt u inzicht in de belangrijkste oorzaken van fouten en kunt u gerichte verbetermaatregelen doorvoeren. Hierdoor realiseert u in korte tijd daadwerkelijk verbeteringen.

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procesbeschrijvingen en formats. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

 • Na afloop van de training:

  Bent u in staat om aan de hand van deze risicoanalysemethode de kritische processtappen en (mogelijke) risico’s te benoemen. U krijgt inzicht in de belangrijkste oorzaken van fouten in het administratieproces en u kunt verbetermaatregelen opstellen en doorvoeren. Daarnaast bent u in staat om zelf een risicoanalysesessie voor te bereiden, waardoor u de belangrijke actoren in het proces betrekt.
   

 • Recente ontwikkelingen

  • (Nieuwe) wetgeving
  • Marktwerking

  Prospectieve risicoanalyse (PRA)

  • Het model voor een gestructureerde risico-analyse (gebaseerd op de HFMEA light methode)
  • Doel en toegevoegde waarde van een PRA voor de zorgregistratie
  • Stappen van de PRA

  Uitvoeren van een PRA op een zorgadministratieproces

  • Hoe bepaalt u de meest risicovolle stappen in een proces?
  • Hoe inventariseert u de faalwijzen per processtap?
  • Hoe bepaalt u de oorzaken per faalwijze?
  • Hoe beoordeelt u de risico’s?
  • Hoe bepaalt u welke verbetermaatregelen u gaat treffen?

  Invoeren, opvolgen en monitoren van de voorgestelde verbetermaatregelen

  • Hoe brengt u prioritering aan in de benoemde risico’s?
  • Hoe komt u tot constructieve verbetermaatregelen?
  • Hoe implementeert u deze verbetermaatregelen naar aanleiding van een PRA?

  Context trainingsprogramma

  • NZa-richtlijnen en circulaires
  • Afspraken met zorgverzekeraars
  • Contractering gemeenten
  • AO/IC-kaderregeling en/of convenant
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in de langdurige zorg: hoofden en medewerkers financiën/zorgadministratie, medewerkers AO en/of IC, zorgmanagers en afdelingshoofden.

  Investering: investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Zorgadministratie nieuwe stijl (voor langdurige zorg)
  Training Incompany
 • Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
    Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
  Training 3 november 2020
 • AO/IC-audits
    AO/IC-audits
  Training 19 november 2020
 • Uw auditsysteem aanvullen met de tracermethodiek
    Uw auditsysteem aanvullen met de tracermethodiek
  Training Incompany