Resultaatgericht auditen

Efficiëntere processen als uitgangspunt!

Resultaatgericht auditen

Wilt u weten of de processen in de praktijk op een efficiënte manier tot het beoogde resultaat leiden? Dan is resultaatgericht auditen een goede keuze! Met resultaatgericht auditen toetst u of de beschreven stappen in de procedure ook het meest effectief en kwalitatief zijn.

 • Bij resultaatgericht auditen staat het herkennen en vragen naar niet-waarde toevoegende elementen (de zogenoemde verspillingen) centraal om efficiëntere en beter lopende processen te verkrijgen.

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats.

  Benieuwd naar meer informatie over deze training en ons complete trainingsaanbod interne audits? Download hiernaast onze folder.

 • Na afloop van de training:

  Bent u in staat om succesvol een resultaatgerichte audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Hierdoor krijgt uw organisatie (nog) efficiëntere processen in de praktijk.

 • Resultaatgericht auditen:

  • Doel en toegevoegde waarde van resultaatgericht auditen.
  • Overeenkomsten en verschillen met procesgericht auditen en hoe deze twee methodieken elkaar aanvullen.
  • Theorie waarde toevoegende en niet-waarde toevoegende (verspillende) elementen in een proces.
  • Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een resultaatgerichte audit: oefenen met resultaatgericht auditen.

  Auditvaardigheden resultaatgericht auditen:

  • Hoe vraagt u door naar de effectiviteit van de stappen in een proces?
  • Hoe vraagt u door naar de efficiency van de stappen in een proces?
  • Hoe herkent u elementen die minder waarde toevoegen in een proces en hoe vraagt u hierop door?
  • Hoe rapporteert u over deze bevindingen?
 • Deze training bieden wij incompany aan. Wij maken het programma op maat, passend bij uw kwaliteitskeurmerk (HKZ, NIAZ/Qmentum, Prezo, ISO, JCI, etc.). Voor de training vindt een telefonische intake plaats.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Kwaliteitsmanagers/-adviseurs en interne auditoren in de zorg (die ervaring hebben met procesgerichte audits en vaardig willen worden in een nieuwe auditmethodiek).

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

   

Ook interessant voor u?
 •   Auditen volgens de tracermethodiek
  Training 2 april 2019
 •   Waarderend auditen
  Training Incompany
 •   Risicogericht auditen
  Training Incompany