Omgaan met agressie in de zorg

Grip op uw eigen spanning en de emoties en agressie van een ander

Omgaan met agressie in de zorg

Als professional in de zorg heeft u te maken met soms heftige emoties van patiënten en hun familie. Heel begrijpelijk. Spanning en emotie is menselijk en uit zich in vele vormen. Maar zodra deze emoties omslaan naar bedreigend en agressief gedrag, gaat het de verkeerde kant op. Agressie kan verbaal of zelfs fysiek zijn. Hoe gaat u hiermee om? Hoe krijgt u grip op uw eigen spanning en de emoties en agressie van anderen?

 • Hoe borgt u uw eigen veiligheid?

  Q-Academy organiseert in samenwerking met Gilberto Slengard de training ‘Omgaan met agressie in de zorg’. Gilberto is psycholoog en traint op dit gebied al jarenlang medewerkers uit de zorg, de politiewereld en het bankwezen. Vanuit een korte theoretische achtergrond gaat u aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainer garant staat voor het creëren van een veilige leeromgeving. Dit is belangrijk omdat agressie een grote persoonlijke impact kan hebben. Desgewenst kunt u eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

  In deze eendaagse training leert u hoe u uw eigen veiligheid kunt borgen, door:

  • Plan A: escalatie zien te voorkomen door tijdig ingrijpen
  • Plan B: het reduceren van de emotie of het stoppen van de agressie
  • Plan C: mogelijk fysieke confrontatie te vermijden door weg te gaan en hulp te halen wanneer uw inschatting is dat de verbale agressie zal omslaan in fysieke agressie.

  In de training staan de volgende drie gedragsthema’s centraal:

  • Omgaan met eigen spanning en zelfcontrole
  • Omgaan met emoties van anderen
  • Omgaan met verbale agressie van anderen

  Iemand wordt om allerlei redenen eerst emotioneel en mogelijk daarna pas agressief. Daarom is het van belang dat u weet hoe u emoties van anderen effectief kunt reduceren, zodat een escalatie voorkomen wordt. Inzicht in uw eigen spanning, emotie en uw zelfcontrole is een voorwaarde om effectief te reageren op de emotie en met name de agressie van een ander.

  Opbouw training

  U onderzoekt uw eigen spanning en uw (zelf)controle hiervan. Vervolgens leert u met behulp van een professionele acteur in gesimuleerde praktijksituaties een aantal effectieve technieken om de emoties van de ander te de-escaleren. Deze ervaringsgerichte manier van leren lijkt spannend, maar is bewezen effectief. De meerwaarde blijkt uit de veelvuldig positieve evaluaties: "Ik zag er tegenop om te oefenen met een acteur, maar achteraf vond ik dat juist het meest waardevolle aan de training. Zeker omdat de acteur zeer geloofwaardig was en de trainer het oefenproces op een heel prettige wijze begeleidde."

  Het laatste onderdeel van de training is gericht op het leren grenzen stellen aan de verbale agressie van de ander. U oefent samen met de acteur een aantal praktische en concrete technieken en vaardigheden om de agressor duidelijk te maken dat agressie ongewenst is en hij of zij moet stoppen.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Medewerkers in de zorg die in hun dagelijks werk te maken hebben met emotie en agressie van anderen.

 • Na afloop van de training:

  Heeft u inzicht in uw eigen spanning en hoe u zelfcontrole toepast. U beschikt over minimaal drie technieken om emoties en (verbale) agressie van anderen succesvol te reduceren of te stoppen.
   

 • Inleiding agressie in de zorg

  • Wat is agressie?
  • Het agressieprotocol

  Omgaan met eigen spanning

  • Hoe herkent u spanningssignalen?
  • Uw eigen spanning
  • Zelfcontrole: welke vier signalen kunt u direct controleren?
  • Groepsoefening zelfcontroletechnieken

  Omgaan met emoties van anderen

  • Interactie met de ander
  • Hoe herkent u emoties?
  • Drie technieken om emoties te reduceren 

  Omgaan met verbale agressie van anderen

  • Drie technieken om agressie vroegtijdig te begrenzen
  • Wat doe ik als de agressie toch fysiek dreigt te worden?

  Leren aan de hand van zelf ervaren
  Deze training focust zich op ervaringsleren. In een veilige setting oefent u met een professionele acteur in simulaties, groepsoefeningen en oefeningen in subgroepen. Hierdoor ervaart u hoe u effectief kunt reageren in geval van dreigende agressie.

  Alle technieken en vaardigheden zijn gebaseerd op praktijkervaringen en zijn dus direct toe te passen in uw praktijk.

  Optioneel: ondersteuning bij uw agressieprotocol

  De Arbowetgeving verplicht zorgorganisaties een operationeel agressieprotocol te hanteren, zodat de medewerker na melding van een agressie-incident actief gesteund wordt en er actie wordt ondernomen naar de agressor toe. Heeft u vragen over de inhoud of het opstellen van een operationeel agressieprotocol? Wij helpen u hierbij. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 • Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie. U kunt denken aan extra inzicht in:

  • Het verschil tussen agressie, assertiviteit en sub-assertiviteit
  • De drie basisposities in de communicatie die men (vaak) onbewust inneemt en de effecten hiervan op de gesprekspartner
  • Het neurologisch proces achter de menselijke basisimpulsen
  • Vecht-vlucht-verlam principe

  Aanvullende module: fysieke agressie
  Soms komt naast verbale agressie helaas ook fysieke agressie voor. In deze situatie is het essentieel te weten wat u moet doen. In deze module wordt met behulp van een bevoegde instructeur Fysieke Agressiebeheersing een aantal eenvoudige maar effectieve technieken getraind:

  • Uzelf bevrijden als u wordt beetgepakt;
  • Het afweren van een slaande beweging van een ander;
  • Het fysiek controleren van een ander bij bijvoorbeeld een duw.

  Deze fysieke technieken hebben de nadrukkelijke doelstelling om ruimte te maken, zodat u weg kunt gaan en uzelf weer in veiligheid kunt brengen.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in de zorg die in hun dagelijks werk te maken hebben met emotie en agressie van anderen.

  Trainer: Gilberto Slengard, gedrags- en communicatietrainer. Gilberto Slengard is psycholoog in de zorg (GGZ, psychiatrie). Later heeft Gilberto zich ontwikkeld tot gedrags- en communicatietrainer en traint hij dagelijks diverse beroepsgroepen als zorgmedewerkers, politieagenten, bankmedewerkers en docenten in het omgaan met agressie. Op basis van ruim 20 jaar ervaring heeft hij, aangepast per beroepsgroep, een krachtige en praktische methodiek ontwikkeld.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • PRISMA
    PRISMA
  Training Incompany
 • Bow Tie
    Bow Tie
  Training Incompany