Leerpad voor beginnende én ervaren DBC-medewerkers of DBC-adviseurs

Verandert jouw functie als DBC-medewerker of DBC-adviseur omdat je een andere rol krijgt of andere vakgroepen gaat ondersteunen en adviseren? Wil je jouw kennis en ervaring verder ontwikkelen? Of ben je manager Zorgadministratie en wil je (nieuwe) medewerkers opleiden? Wij organiseren verschillende praktische trainingen om registratiemedewerkers de juiste kennis en handvatten te geven om (nieuwe) taken rond DBC’s uit te voeren of kennis verder te ontwikkelen. Dit is uitgewerkt in onderstaand leerpad voor de DBC-adviseur/DBC-medewerker, waarvan de verschillende onderdelen als aparte trainingen te volgen zijn. 

 • Stap 1 – Kennis opdoen over de DBC-systematiek
  Het begrijpen van de DBC-systematiek en het kunnen toepassen van de registratieregels zijn belangrijke vaardigheden voor jou als zorgadministratiemedewerker. Om je hiervoor de juiste handvatten te geven, organiseren wij de ‘Stoomcursus DBC’s’. Deze basiscursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in de DBC-systematiek. Tijdens deze training krijg je inzicht in de DBC-systematiek en registratieregels en wordt stilgestaan bij wat dit betekent voor jouw werkzaamheden. Meer informatie en aanmelden >>

  Stap 2 – Aan de slag met werklijsten in HIX
  Met meer gemak en snelheid fouten voorkomen en oplossen
  Het oplossen van fouten op werklijsten is vaak belegd bij zorgadministratiemedewerkers. Als medewerker beoordeel je de fout, onderzoek je de fout in relatie tot de wet- en regelgeving en voer je de juiste correcties door om dit op te lossen. Ook ben je als medewerker een bron voor het signaleren van structurele fouten en voorstellen van structurele oplossingen. Tijdens de incompanytraining ‘Aan de slag met werklijsten HIX’ leer je welke fouten de werklijsten tonen, welke wet- en regelgeving aan de orde is en welke oplossingsrichtingen er zijn. Ook krijg je diverse tips om fouten structureel aan te pakken en te voorkomen. Meer informatie >>

  Stap 3 – Verdiepen en verbreden van DBC-kennis
  Deze training gaat een stap verder dan de basiscursus DBC’s. Naast dat er uitgebreider ingegaan wordt op een juiste, volledige en tijdige registratie, komen ook de gevolgen en risico’s van DBC’s voor jouw organisatie uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt de relatie gelegd met een groot aantal andere aanverwante onderwerpen, zoals administratieve organisatie, interne controle, kostprijzen, begrotingen, het zelfonderzoek en Horizontaal Toezicht. Meer informatie en aanmelden >>

  Stap 4 – Verdere ontwikkeling van vaardigheden
  Excel voor de zorgadministratie
  In jouw werk op de zorgadministratie wordt de laatste jaren om sterke analysevaardigheden gevraagd. Vragen als: “Neemt het aantal fouten over de maanden toe of af? Hoe groot is de in- en uitstroom van fouten voor de vakgroep chirurgie?” en “Hoeveel dagbehandelingen zijn er per specialisme geregistreerd in een specifieke periode?” komen vaak terecht bij jou als zorgadministratiemedewerker. Klik voor meer informatie en aanmelden op de buttons hieronder:

  Zorgadministratie nieuwe stijl
  Van ondersteunend werken naar proactief handelen

  Ingrijpende ontwikkelingen zoals Horizontaal Toezicht zorgen ervoor dat het administratieve en primaire proces steeds dichter bij elkaar komen. Voor jou als zorgadministratiemedewerker leidt dit tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Van een ondersteunende rol op de achtergrond, naar proactieve adviesrol richting de vakgroepen. Maar waar vind je relevante informatie en hoe ga je met deze informatie naar een afdeling? En hoe krijg je de medisch professional mee en zorg je ervoor dat deze jouw advies opvolgt? Meer informatie >>

 • Meer informatie
  Wil je een eigen leerpad ontwikkelen voor het opleiden van zorgadministratiemedewerkers binnen jouw organisatie? Wij denken graag met je mee over een passende invulling. Neem contact met ons op. 

Ook interessant voor u?
 •   Excel voor de zorgadministratie (ziekenhuizen)
  Training 5 november 2020
 •   Adviesvaardigheden voor de zorgadministratie
  Training Incompany
 • Zorgadministratie nieuwe stijl (voor ziekenhuizen)
    Zorgadministratie nieuwe stijl (voor ziekenhuizen)
  Training Incompany
 • Aan de slag met werklijsten HiX
    Aan de slag met werklijsten HiX
  Training Incompany
 •   DBC’s: verdieping en verbreding
  Verdiepingstraining 29 september 2020
 •   (Online) Stoomcursus DBC's
  Basiscursus 29 oktober 2020