Kostprijzen in de integrale geboortezorg

Efficiënt en betrouwbaar

Kostprijzen in de integrale geboortezorg

In 2017 zijn in Nederland 6 regio’s gestart met integrale geboortezorg. Uitgangspunt is het leveren van gezamenlijke en kwalitatief goede zorg rondom de zwangere. De zwangere wordt daarbij in staat gesteld zelf de regie te hebben over de ontvangen zorg. In de praktijk wordt dit vormgegeven door Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO's), waarin meerdere zorgverleners en zorgaanbieders samenwerken. Een IGO is verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfsvoering en ook voor de zorgcontractering met zorgverzekeraars. Van groot belang dus om zicht te hebben op de eigen kostprijzen.

 • In de praktijk blijkt het bepalen van kostprijzen vaak een moeizaam traject. Er zijn verschillende softwarepakketten op de markt, maar de kosten, de complexiteit en het gebruiksgemak hiervan, voldoen veelal niet aan de wensen en doelen. Dit maakt kostprijsberekeningen een kostbare, intensieve en tijdrovende ‘klus’.

  Kostprijzen bieden handvatten om uw organisatie te sturen en om uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. U krijgt inzicht in uw eigen kostprijzen (van bijvoorbeeld de ‘oude’ declarabele activiteiten, maar ook van de ‘nieuwe’ integrale producten), die u kunt vergelijken met de afgesproken tarieven. Maakt uw organisatie ‘winst’ of ‘verlies’ voor uw portfolio? En waar liggen gesprekspunten?

  Hoe berekent u kostprijzen en waar kunt u uw bedrijfsvoering bijsturen?

  Q-Academy en Datimo bieden een training ‘Kostprijsberekening', die specifiek is afgestemd op de integrale geboortezorg. In een unieke praktijkgerichte en interactieve opzet gaat u met de kostprijzen voor uw eigen organisatie aan de slag. Met een Excel-kostprijsmodel en de kennis die we hebben opgedaan bij de pilotregio’s, is het mogelijk de berekeningen voordelig en efficiënt uit te voeren, zonder aan betrouwbaarheid in te leveren. Na afloop heeft u dan ook daadwerkelijk uw eigen kostprijzen.

  U wordt begeleid door ervaren trainers, die veel ervaring hebben op het gebied van ziekenhuiskostprijzen en die dergelijke trajecten al bij meerdere zorgorganisaties hebben doorlopen.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u uw eigen kostprijzen voor uw producten (zoals ‘Volledige verloskundige zorg’ of ‘Geboortezorg prenataal complex‘).
  • Heeft u inzicht in uw eigen kostprijs ten opzichte van de andere deelnemers in een anonieme benchmark.
  • Heeft u de basis gelegd voor uw organisatie-eigen kostprijsmodel.
  • Heeft u inzicht in de verbeterpunten administratieve organisatie.
 • Praktijkgerichte en interactieve training gericht op de situatie in uw organisatie. Resultaat: uw eigen kostprijzen. Tevens heeft u de basis gelegd voor een eigen kostprijsmodel, dat nader verfijnd kan worden.

  Dag 1
  De vliegende start

  Ontwikkelingen in deiIntegrale geboortezorg

  • Stand van zaken pilotregio’s
  • Productstructuur integrale geboortezorg
  • Samenwerkingsverbanden en declareren

  Kostprijsberekening
  Theorie kostprijsberekening

  • Uitleg kostprijzen in de integrale geboortezorg
  • Kostprijsmodel
  • Data-input
  • Zelf aan de slag met uw eigen bronbestand

  Dag 2
  Zelf aan de slag

  Deelnemers evalueren met de trainers hun eigen kostprijsberekening.

  • Afronden van uw kostprijsberekening
  • Beantwoorden van vragen
  • Formuleren van AO-verbeterpunten
  • Reflectie op het kostprijstraject per organisatie en ervaringen delen

  Doel: na afloop van deze dag heeft u uw eigen kostprijzen!

  Aanvullend
  Een week na de training stuurt u uw kostprijzen naar de trainers op. Deze kostprijzen worden dan verwerkt in een anonieme benchmark die u vervolgens krijgt toe gestuurd.

   

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Ondernemers, managers en verloskundigen bij IGO’s of van organisaties die voornemens zijn deel te nemen aan een IGO.

  Over de trainers:
  Mark Merkus heeft meer dan 15 jaar ondernemerservaring binnen de zorg. Hij heeft advieswerkzaamheden verricht en productontwikkelingen geïnitieerd en ontwikkeld bij meer dan 40 ziekenhuizen.
  Joost Zuurbier is partner en docent/consultant bij Q-Consult Zorg en is daarnaast als programmaleider Financieel Bestuur verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zijn specialisatie ligt in de driehoek ICT, planning & control en bekostiging.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.