Kies hier uw vakgebied

Q-Academy verzorgt maatwerk incompanytrainingen. Dit kan een (aangepast) programma uit ons open aanbod zijn, maar ook een door u gewenst aanverwant onderwerp. De kracht van onze incompanytrainingen is dat wij samen met u de wensen en behoeften van uw organisatie in kaart brengen. Niets is efficiënter en effectiever dan groepsgewijs leren met uw specifieke doelstellingen als uitgangspunt. Lees meer >>

 •   Incompany
  AO/IC-audits Training

  Correct registreren en declareren is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Dit heeft tot gevolg dat de AO/IC een steeds belangrijkere rol krijgt! Zowel de processen, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s), als de interne controle moeten goed zijn ingericht. Voor de interne controle is alleen een steekproef niet (meer) genoeg. Procescontroles worden steeds belangrijker. Immers, als het proces goed loopt, is de uitkomst waarschijnlijk ook juist.

 •   Incompany
  Aan de slag met kwaliteit en efficiëntie op de polikliniek Training

  Ziekenhuizen staan voor de uitdaging kosten te besparen en rendement te verhogen. Tegelijkertijd verwachten patiënten en zorgverzekeraars de juiste zorg die tijdig (zonder lange wachttijden) wordt geleverd. Dit vraagt om het loslaten van een taakgerichte werkwijze en een focus op klantgericht werken. Het ziekenhuis gaat hiermee van een situatie waarin iedere medewerker zonder gezamenlijk doel en totaaloverzicht zijn eigen werk uitvoert, naar een teamprestatie van medisch specialisten, verpleegkundigen, doktersassistentes en secretaresses mét een gezamenlijk doel.

 •   Incompany
  Aan de slag met kwaliteit en efficiëntie op de verpleegafdeling Training

  Ziekenhuizen staan voor de uitdaging kosten te besparen en rendement te verhogen. Tegelijkertijd blijft de vraag naar zorg toenemen. Er wordt steeds meer beroep gedaan op de capaciteit van ziekenhuizen: door dubbele vergrijzing, complexere zorgvraag en multipathologie. Het is daarom noodzakelijk méér te doen met dezelfde middelen, maar wél met toenemende kwaliteit.

 •   Incompany
  Basiscursus Contracteren in de Wmo en Jeugdwet Basiscursus

  Door de hervorming van de langdurige zorg zijn gemeenten en zorgverzekeraars in beeld als nieuwe gesprekspartners in de zorginkoop. Zorgaanbieders moeten pro-actief in gesprek gaan met gemeenten over hun Wmo- en/of Jeugdwetcontract. Voor veel zorgaanbieders is dit een relatief nieuw verschijnsel.

 •   Incompany
  Bow Tie Training

  De Bow Tie-methode is geschikt om risico’s zowel vooraf als achteraf (op basis van een voorgevallen incident) te analyseren. Met deze methode kunt u oorzaken van een incident achterhalen en de gevolgen en barrières ervan bepalen. Bow Tie onderscheidt zich van andere methodieken doordat er een thema centraal staat in plaats van een proces. In deze training leert u hoe u de Bow Tie toepast aan de hand van een voorbeeldincident uit uw eigen praktijk.