Geriatrische revalidatiezorg ‘in control’

Grip op uw financiën in relatie tot de GRZ

Geriatrische revalidatiezorg ‘in control’

Sinds de overheveling van de GRZ naar de Zorgverzekeringswet in 2013 en de DBC-bekostiging in 2014, is het gebruik van accurate stuurinformatie onmisbaar om uw bedrijfsprocessen goed aan te kunnen sturen. Heeft u zelf voldoende grip op de DBC-productstructuur? Haalt u de afspraken met uw zorgverzekeraars? Bent u zeker van de betrouwbaarheid van uw schadelastberekeningen? Is er voldoende marge tussen uw kostprijzen en de tarieven van uw DBC’s? Worden zorgactiviteiten bij u juist, volledig en tijdig geregistreerd? Met andere woorden: is de GRZ bij uw zorgorganisatie ‘in control'?

 • Q-Academy organiseert een training specifiek voor financials (Planning & Control, financiële administratie, zorgadministratie) met als doel meer grip te krijgen op de GRZ binnen uw zorgorganisatie. De focus ligt deze dag dan ook volledig op alle financiële aspecten van de GRZ.

  Centraal staan vragen als:

  • Hoe monitor ik mijn schadelastafspraken met zorgverzekeraars?
  • Welke managementinformatie is relevant?
  • Welke financiële risico’s bevat de GRZ?
  • Hoe verhouden termen als schadelastjaar, boekjaar, onderhanden werk, jaarrekening en nuancering zich tot elkaar?
  • Hoe kan ik mijn GRZ-kostprijzen effectief gebruiken?
  • Wanneer is de GRZ ‘in control’?
 • Na afloop van de training:

  • Heeft u handvatten om op een juiste, volledige en tijdige manier te monitoren en te sturen op de GRZ.
  • Weet u waar de financiële risico’s zitten.
  • Weet u wanneer uw GRZ in control is.
  • Neemt u diverse verbeterpunten en tips en trics mee naar huis.
 • De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en cases. U kunt tevens uw eigen praktijksituaties inbrengen.

  Inleiding

  • Bespreken van specifieke leerdoelen (van tevoren geïnventariseerd)
  • Laatste ontwikkelingen in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • Terug naar de basis: DBC’s in de GRZ (kort)

  Financiële afspraken

  • Schadelastjaar versus boekjaar
  • Monitoren van schadelast per verzekeraar
  • Prognose van schadelastjaar bepalen
  • Onderhandelingen met zorgverzekeraars

  Jaarrekening

  • Opbrengstverantwoording GRZ
  • Onderhanden werk: verschillende opties
  • Nuancering omzet (relatie met prognose schadelast)

  Begroting

  • Theorie met methoden van begroten (kort)
  • Verhouding tussen schadelastjaar en boekjaar
  • Tips & trics uit de praktijk

  Kostprijzen

  • Theorie kostprijsmethodieken
  • Theorie kostprijsmodel DBC-Onderhoud/NZa
  • Van kostprijzen zorgactiviteiten naar kostprijzen DBC’s
  • GRZ-kostprijzen in de praktijk

  Monitoren en sturen

  • Kwaliteitsregistratie
  • Consequenties over-/onderschrijding schadelast
  • Financiële managementinformatie

  Praktijk

  • Oefenen aan de hand van casussen en opdrachten: welke verbeterpunten neemt u mee naar huis?
  • Uitwisselen van ervaringen
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Financials (o.a. Planning & Control, financiële administratie, zorgadministratie) die zich bezighouden met de financiële aspecten van de geriatrische revalidatiezorg. Kennis van de DBC-systematiek wordt als bekend verondersteld.

  Investering: Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Stoomcursus DBC's GGZ
    Stoomcursus DBC's GGZ
  Basiscursus 22 september 2020
 • Verdiepingstraining zorgpaden in de GRZ
    Verdiepingstraining zorgpaden in de GRZ
  Verdiepingstraining Incompany