DBC-kennis voor farmaceutische en medical devices industrie

Bekostiging van medisch specialistische zorg is complex en wordt vaak als ondoorzichtig ervaren. Sinds de invoering van de DBC’s registreren en factureren ziekenhuizen DBC-zorgproducten, waarbij prijs en volume onderhandeld worden met zorgverzekeraars. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot. 

 • Wat betekenen DBC’s voor uw producten? 
  Met kennis van de financiering kunt u meepraten en meedenken over de plaats van uw product in de bekostigingssystematiek en de invloed daarvan op de financiële afleiding. U kunt zich opstellen als een interessante gesprekspartner voor verschillende stakeholders in het ziekenhuis. Telemonitoring en e-health zijn praktische toepassingen die sinds kort een plek in de DBC-systematiek hebben gekregen. De bekostiging van deze innovaties is nog steeds aan verandering onderhevig en daardoor niet altijd helder. Medisch specialisten en/of andere stakeholders in het ziekenhuis zijn daarom ook niet altijd in staat te bepalen hoe nieuwe (innovatieve) producten passen in de systematiek.

  Hoe positioneer ik mijn eigen product in een DBC-zorgproduct?
  Q-Academy biedt een training die praktisch van aard is en waarin de deelnemers een totaalplaatje krijgen van de bekostigingssystematiek van de medisch specialistische zorg. Op interactieve wijze gaan we in op alle belangrijke en innovatieve facetten rondom de DBC-systematiek. Tot slot gaan we in op de positionering van uw product in een DBC-zorgproduct. Uiteraard kunt u andere (eigen) praktijksituaties inbrengen.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u inzicht in de DBC-systematiek
  • Heeft u inzicht in de gevolgen van DBC’s voor het ziekenhuis en uw producten
  • Bent u op de hoogte van de nieuwste regels omtrent DBC’s
  • Weet u welke ontwikkelingen er de komende tijd plaats gaan vinden
  • Bent u in staat om de uitval uit de grouper te analyseren en op te (laten) lossen
  • Heeft u inzicht in de DBC-systematiek en financiële afleidingen naar zorgproducten
 • Bijvoorbeeld

  Ontwikkelingen wet- en regelgeving

  • Marktwerking en prestatiebekostiging
  • Meest recente ontwikkelingen en trends
  • Laatste wet- en regelgeving
  • Horizontaal toezicht
  • Taakherschikking

  DBC-systematiek

  • Registratie- en declaratieproces (RSAD)
  • De rol van de grouper

  Kenmerken DBC-systematiek

  • Productstructuur
  • Terminologie 
  • Administratieve organisatie

  Zorgproductenviewer

  • Inzicht in de productstructuur
  • Specifieke zorgproducten
  • Uitvalproducten
  • Hoe de bomen te analyseren?
  • Gewenst/verwacht zorgproduct    

  Registratieregels

  • Specialisme-specifieke registratieregels
  • Registratie dure geneesmiddelen
  • E-health & telemonitoring

  Positie van farmaceutische/medical device industrie

  • Hoe positioneer ik mijn product in een DBC-zorgproduct
  • Kosten en opbrengsten bij het gebruik van uw producten
  • Communicatie met stakeholders: medisch specialist, zorgmanagement, inkoop

  Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van ervaringen

  • Oefenen met de zorgproductenviewer: waar zitten de aandachtspunten?
  • Zelf aan de slag met het analyseren van uitval van de grouper
  • Waar vind ik mijn informatie (handige sites etc.)?
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Voor medewerkers van farmaceutische en medical devices bedrijven die zich bezighouden met de positionering en verkoop van producten in ziekenhuizen. Te denken valt aan productspecialisten, rayonmanagers, (key)accountmanagers, productmanagers, salesmanagers, marketingmanagers, market acces managers, etc.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Inzicht in de financiering en organisatie van ziekenhuizen (voor farmaceutische en medical devices industrie)
    Inzicht in de financiering en organisatie van ziekenhuizen (voor farmaceutische en medical devices industrie)
  Training Incompany
 • Kennismaking Lean in de zorg (Farma)
    Kennismaking Lean in de zorg (Farma)
  Training Incompany
 • Zicht op bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg (voor medical technology en devices companies)
    Zicht op bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg (voor medical technology en devices companies)
  Training Incompany