Basistraining calamiteitenonderzoek voor Wmo-toezichthouders

Onderzoek uitvoeren en beoordelen volgens de PRISMA Plus-methodiek

Basistraining calamiteitenonderzoek voor Wmo-toezichthouders

Als toezichthouder bent u sinds 2015 verantwoordelijk voor het eerstelijns toezicht met betrekking tot de Wmo binnen uw gemeente. Dit houdt in dat u zich bezighoudt met het beoordelen en uitvoeren van (aanvullend) calamiteitenonderzoek. Hierbij is het streven dat aanbieders van voorzieningen maximaal kunnen leren van de uitkomsten van het toezicht. Wilt u weten wat er komt kijken bij het onderzoeken van ernstige incidenten en (mogelijke) calamiteiten? En wilt u dit onderzoek (nog) beter kunnen beoordelen? Kortom, wilt u optimaal invulling kunnen geven aan uw rol?

 • In 2015 is het kwaliteitstoezicht op de primaire processen in het kader van de Wmo overgedragen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de gemeenten. Gemeenten hebben hier toezichthouders voor aangesteld. In haar eerste rapportage over het jaar 2017 concludeerde de IGJ dat gemeenten hard werken aan het vormgeven van het toezicht, maar dat er nog meer nodig is om dit verder te verbeteren. Onder andere rondom de melding en afhandeling van calamiteiten en rondom de scholing van Wmo-toezichthouders.

  Voor uw rol als Wmo-toezichthouder zijn kennis en kunde van methodieken voor calamiteitenonderzoek cruciaal. U past een methodiek toe om de oorzaken van een ernstig incident of calamiteit te achterhalen, zodat hier verbetermaatregelen op kunnen worden ingezet. Het doel is immers om te leren van incidenten en calamiteiten en deze in de toekomst te voorkomen. Inzicht in deze methodiek draagt bovendien bij aan het goed kunnen lezen en beoordelen van rapportages.

  Calamiteitenonderzoek uitvoeren én beoordelen
  Q-Academy traint al jaren calamiteitenonderzoekers binnen zorginstellingen in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek en ontwikkelde ook een training specifiek voor Wmo-toezichthouders. In deze incompanytraining leert u dit onderzoek uit te voeren én te beoordelen op basis van de PRISMA Plus-methodiek. Deze methodiek is een combinatie van de PRISMA en de SIRE en biedt calamiteitenonderzoekers de mogelijkheid om de substappen uit de SIRE te gebruiken om de oorzakenboom uit de PRISMA op gestructureerde wijze in te vullen. Uit ervaring blijkt de PRISMA Plus zeer waardevol. Binnen de training nemen we ook de eisen en aanpak van de IGJ mee, gezien het belang van nauwe samenwerking en eenduidige werkwijze tussen u als toezichthouder en de inspecteurs van de IGJ.

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de achtergrond van toezicht op de primaire processen vanuit gemeenten.
  • Bent u zich bewust van het belang van leren van calamiteitenonderzoek voor zorgaanbieders in uw gemeente.
  • Kunt u calamiteitenonderzoek volgens de PRISMA Plus-methodiek voorbereiden, uitvoeren en rapporteren.
  • Weet u waar u op moet letten in een goed calamiteitenrapport en wat u aan de organisatie kunt  teruggeven na beoordeling van een calamiteitenonderzoek.
  • Weet u hoe u uit individuele onderzoeken trends kunt halen om te leren als gemeente.
 • Dag 1 – uitvoering

  Achtergrond kwaliteit & toezicht 

  • Afspraken en werkwijzen kwaliteitstoezicht Wmo
  • Rol van de Wmo-toezichthouder bij incident- en calamiteitenonderzoek
  • Nut en noodzaak van kwaliteitstoezicht en incident- en calamiteitenonderzoek
  • Wanneer spreken we van een calamiteit?

  PRISMA Plus-methodiek

  • Wat is de PRISMA Plus?
  • Stappen van calamiteitenonderzoek
  • Gebruik verschillende vormen van tijdlijnen
  • Analyse met behulp van het visgraatdiagram
  • Classificatie basisoorzaken
  • Vullen van oorzakenboom
  • Gesprekstechnieken bij voorbereiding, terugkoppeling en afsluiting
    

  Dag 2 – beoordeling & opvolging

  Beoordelen van calamiteitenonderzoek

  • Op basis waarvan bepaalt u of een melding een calamiteit betreft?
  • Checklist: waar let u op in de rapportage?
  • Waaruit bestaat een goed geformuleerde verbetermaatregel voor veelvoorkomende oorzaken?
  • Hoe geeft u feedback?
  • Oefenrapportage bekijken en opvallendheden noteren

  Opvolging en leren van calamiteit

  • Evaluatie proces en afhandeling
  • Hoe wordt een rapportage verder opgevolgd?
  • Hoe haalt u de trends uit individuele onderzoeken?
  • Hoe stimuleert u zorgaanbieders binnen uw gemeente om te leren van incidenten en calamiteiten?
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Managers, kwaliteitsadviseurs, veiligheidskundigen en beleids- en staffunctionarissen die actief met de PRI bezig zijn, dit kan zijn als eindverantwoordelijke, regisseur of als procesbegeleider.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Praktisch, vraaggericht, voldoende ruimte voor eigen inbreng, goede heldere info en leuke trainer. Bedankt!
   • Goede interactie en kennisoverdracht, kennis uit de praktijk van de docente.
   • Heldere uitleg, zeer interactief.
   • Met passie en praktijkgerichte training.
   • Zeer informatief een leerzaam, waarbij de bijdrage van de trainer vanuit zorgaanbieders zeer aanvullend was.
Ook interessant voor u?
 • Safety-II: leren van de dagelijkse praktijk
    Safety-II: leren van de dagelijkse praktijk
  Training 27 oktober 2020
 • Verdiepingstraining calamiteitenonderzoek
    Verdiepingstraining calamiteitenonderzoek
  Verdiepingstraining 16 juni 2020
 • Basistraining PRI
    Basistraining PRI
  Basistraining 26 november 2020