AO/IC-audits

Van incidentele steekproeven naar reguliere procescontroles

AO/IC-audits

Correct registreren en declareren is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Dit heeft tot gevolg dat de AO/IC een steeds belangrijkere rol krijgt! Zowel de processen, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s), als de interne controle moeten goed zijn ingericht. Voor de interne controle is alleen een steekproef niet (meer) genoeg. Procescontroles worden steeds belangrijker. Immers, als het proces goed loopt, is de uitkomst waarschijnlijk ook juist.

 • In de kwaliteitszorg kennen we sinds lange tijd al interne auditgesprekken. Als onafhankelijke partij beoordeel je of de processen goed verlopen en worden uitgevoerd zoals afgesproken. Op basis van deze interne audits kan de verbetercyclus, ofwel de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check en Act) worden doorlopen. Het beoordelen van processen door middel van interne auditgesprekken kan ook binnen de Interne Controle (IC) een rol spelen. Als onafhankelijke partij kan een IC-er namelijk bij uitstek beoordelen of het proces loopt volgens afspraak en waar knelpunten met betrekking tot de registratie zitten.

  In deze training AO/IC-audits leert u hoe u als auditor een dergelijk auditgesprek opbouwt en hoe u de audit kan inzetten om processen kritisch te beoordelen. U krijgt diverse tips om knelpunten aan te pakken.

  Daarnaast bieden we de training Werken als AO- en IC-medewerker aan. In deze functiegerichte training staan de administratieve organisatie, interne controlefunctie en interne controlemiddelen centraal.

 • Na afloop van de training:

  • Weet u wat procesgericht auditen is.
  • Weet u hoe dit in relatie tot de AO en IC ingezet kan worden.
  • Kent u de specifieke aandachtspunten voor auditen met betrekking tot registratie en facturatie.
  • Kunt u gesprekstechnieken en rapportagevaardigheden inzetten in relatie tot deze audits.
    
 • AO/IC en interne audits

  • Laatste ontwikkelingen aangaande AO en IC
  • Doel en resultaat van procesgerichte audits i.r.t. AO en IC (kritische beoordeling van processen)
  • Opbouw van een interne audit
  • Rol van de interne auditor
  • Specifieke aandachtspunten en tips

  Auditvaardigheden

  • Hoe krijgt u inzicht in het verloop van het proces in de praktijk?
  • Hoe vraagt u door naar de sterke punten en de verbeterpunten in een proces?
  • Hoe herkent u risico’s in een proces en vraagt u daarop door?
  • Hoe en aan wie rapporteert u kort en bondig over de feitelijke bevindingen?

  Context trainingsprogramma

  • NZa-richtlijnen en circulaires
  • DBC-Onderhoud spelregels en toelichtingen
  • Afspraken met zorgverzekeraars
  • AO/IC kaderregeling en/of convenant
 • Deze training bieden wij incompany aan. Wij maken de training dan op maat, geheel naar uw wensen en naar de situatie in uw organisatie.

 • Voor wie? Medewerkers in zorginstellingen (cure en care) die een rol hebben in het AO- en/of IC-proces. U kunt hierbij denken aan medewerkers AO en IC, hoofden medische- en zorgadministratie, zorgadministrateurs, DBC staf- en beleidsmedewerkers en financieel economische leidinggevenden en medewerkers.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 20 november 2018
 •   Werken als AO- of IC-medewerker
  Training 2 oktober 2018