NIEUW: Het zorgprestatiemodel: wat staat u te wachten?

NIEUW: Het zorgprestatiemodel: wat staat u te wachten?

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De voorbereiding op deze nieuwe wijze van bekostiging vraagt om aanpassingen op het gebied van vastlegging en registratie, control-maatregelen en contractering van zorg.

Tijdens deze incompanytraining krijgt u inzicht in de stappen die richting 2022 gezet moeten worden en staat u stil bij de risico’s en beheersmaatregelen voor uw organisatie.