De zomerperiode is een heerlijke tijd om van de zon te genieten en vakantie te vieren. Maar het biedt vaak ook wat ruimte om vooruit te kijken, naar uzelf en naar de ontwikkelingen binnen de zorg. Om die reden introduceert Q-Academy de Zomerworkshops. Dit zijn workshops van een halve dag (tegen een zomers tarief) waarin u uw kennis en vaardigheden snel verdiept en aanscherpt en u weer nieuwe inspiratie heeft voor het najaar.

Q-Academy biedt aan:

Timemanagement (23 juli)
In de zorgsector is de werkdruk groot. 50% van het verzuim wordt zelfs veroorzaakt door die te hoge werkdruk. Wilt u meer ruimte en rust in uw functie creëren?

De juiste auditmethodiek voor elke situatie (30 juli)
Interne audits zijn een van de belangrijkste pijlers van continu verbeteren binnen uw organisatie. Maar wanneer gebruikt u welke auditmethodiek?

Kennismaking met flitsaudits (30 juli)
De flitsaudit geeft u de mogelijkheid om in korte tijd inzicht krijgen in de status van een specifiek onderdeel van een risicovol thema binnen uw zorgorganisatie.

Doeltreffend rapporteren voor auditoren (2 augustus)
Kort, bondig, concreet én volledig rapporteren blijkt in de praktijk niet makkelijk te zijn. Wilt u uw auditrapportages verder aanscherpen?

Wet- en regelgeving in de langdurige zorg (2 augustus)
Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsvormen in de langdurige zorg? Aan de orde komen onder andere: de hervormingen in de langdurige zorg, Wmo, Wlz, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, gemeentelijke subsidies, Zvw-wijkverpleging, Zvw-GRZ, PGB’s, dagbesteding, et cetera.