Verpleegkundige is onmisbaar in het (ont)regelen van de zorg

Praktijkverhaal Reinier de Graaf Gasthuis

Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan alle regels en registraties in de zorg. Uit onderzoek van de denktank (Ont)Regel de Zorg (2017) blijkt zelfs dat zij maar liefst 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen, waarvan de helft als ‘onzinnig’ wordt beschouwd. Binnen veel ziekenhuizen worden daarom stappen gezet naar het verminderen van de (ervaren) regeldruk. Maar hoe pak je zoiets goed aan? Het Reinier de Graaf Gasthuis vertelt over hun aanpak en waarom de zorgprofessional zelf hier centraal in staat. 

Net zoals bij andere zorginstellingen in Nederland, hebben ook de zorgprofessionals binnen het Reinier de Graaf Gasthuis (hierna: RdGG) last van alle administratieve handelingen. Vanuit hen kwam dan ook de vraag om hier acties op te ondernemen. Het Bureau Verpleegkundige Zaken is hier vervolgens samen met de zorgprofessionals mee aan de slag gegaan. ‘We hebben een netwerk van zogenaamde ontregelaars opgezet: 20 verpleegkundigen die als experts kritisch kijken naar regels en registraties’, zegt Maaike de Leeuw, Projectleider Bureau Verpleegkundige Zaken, hierover. ‘De zorgprofessionals weten zelf het beste hoe de processen binnen hun werk verlopen en waar de knelpunten zitten. We vinden het daarom belangrijk om hen zelf in de lead te laten zijn en de regie op het gehele proces te houden. De kracht hiervan is dat er over alle verpleegafdelingen heen wordt gekeken en dat er wordt samengewerkt.’   

Om de verpleegkundigen in staat te stellen om zelf actief aan de slag te gaan in hun nieuwe rol als ontregelaar, heeft het RdGG hen een training op dit gebied aangeboden. Deze is in samenwerking met Q-Academie ontwikkeld en verzorgd. Het doel van deze training was dat de ontregelaars bekend raken met het thema (ont)regel de zorg en dat zij hier verschillende methodieken op kunnen toepassen. De Leeuw over de training: ‘De kracht van de training zit vooral in de verschillende werkvormen die worden gebruikt, zo is de training heel praktisch en toepasbaar.’ Tijdens de training en in de praktijkopdrachten hebben de ontregelaars de geleerde methodieken direct toegepast op 6 thema’s. Er is direct een start gemaakt met de eerste ontregelprojecten.

Nu de ontregelaars getraind zijn en zij de eerste stappen hebben gezet in het ontregelen, blijft het Bureau Verpleegkundige Zaken kennisdeling faciliteren door terugkerende netwerkbijeenkomsten voor hen te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden in intervisievorm tips en successen gedeeld en helpen ontregelaars elkaar bij uitdagingen. Daarnaast staat de volgende groep klaar om getraind te worden, zodat ook zij meer regie krijgen over de administratie en registratie behorende bij hun werk.

Een training (Ont)regel de Zorg in jouw organisatie?

Wil je ook samen met jouw zorgprofessionals jouw zorginstelling gaan (ont)regelen? We gaan graag met je in gesprek om ook voor jou een training op maat te maken! Neem contact met ons op via 088-1020 950 of informatie@qacademie.nl en bekijk hier alvast het programma van de open training.