2 jaar Tracer audittrainingen

ervaringen en tips

Twee jaar na de eerste tracertraining staat de teller op ruim 20 zorginstellingen. De tracerauditmethodiek is niet meer weg te denken als methode waarmee een zorginstelling een audit kan uitvoeren.

Wat maakt de Traceraudit dan tot zo’n succes? We blikken terug op twee jaar trainingen en kijken naar de ervaringen van de deelnemers. Zij geven aan dat je met de tracer:

  • …meer zicht krijgt op de samenwerking en communicatie tussen afdelingen/teams. "Omdat je één patiënt volgt, heb je in de audit hele concrete vragen van hoe de overdracht is geregeld. Je hoort in het gesprek en leest in het dossier wat wel en wat niet conform procedure is opgepakt."
  • …de patiënt actief betrekt bij het kwaliteitsonderzoek. Eén deelnemer geeft aan: "De patiënt voelde zich vereert dat wij met hem meeliepen in zijn behandeling en hij zelf mocht aangeven wat nog onduidelijk was. Nu snapte hij eindelijk waarom er zo vaak om zijn naam en geboortedatum werd gevraagd."
  • …als (zorg)professionals nóg gerichter bij elkaar in de keuken kijkt. Zo gaf een radioloog aan toen hij bij een cataractoperatie mee keek: "Zo heb ik mijn collega specialist niet eerder zien werken. Prachtig om ze in hun eigen habitat te mogen bevragen op kwaliteit en veiligheid."
  • …in een korter tijdsbestek dan bij een reguliere audit specifieke verbeterpunten herkent. "Doordat ik zo’n duidelijke focus heb bij een Traceraudit, wijk ik ook nauwelijks af en kom ik snel tot de kern. De elevator pitch helpt mij om me snel te introduceren."
  • …bevindingen verzamelt op basis van observatie (zien), dossiercheck (lezen) en interviews (horen). Juist die verbinding maakt dat de afdelingen/teams zich ook erg herkennen in de verbeterpunten die uit een audit komen.

Wilt u als zorginstelling ook aan de slag met de Tracerauditmethodiek? Doen! Het is een aanvullende methode om een check te doen op zorg- en administratieve processen. Daarnaast is het ook als auditor leuk om te doen. Je spreekt met veel professionals en medewerkers, observeert in de praktijk en duikt dossiers in. Dit is het principe van tell me – show me.

Verder lezen?

Zoekt u tips hoe u kunt starten met Tracerauditen? Klik dan hier voor 10 tips bij het uitvoeren van een audit via de tracermethodiek.

Wilt u meer weten over de fases binnen de tracermethodiek? Wij zetten de stappen voor u op een rij in de Q-Wijzer Tracer Auditmethodiek.

Trainingen

We organiseren de volgende tracertrainingen: