Planning & Control van de toekomst

Wat levert het op?

De marktwerking in de zorg vraagt een andere manier van werken van de afdeling Planning & Control. De focus van de afdeling Planning & Control verschuift van achteraf verantwoorden naar proactief sturen en dit vraagt om andere competenties: strong controllership. Anderzijds levert het ook concrete resultaten op, volgens Karin de Booij, trainer en consultant bij Q-Academy/Q-Consult Zorg.

Een resultaat van deze verschuiving is dat de organisatie in zijn geheel meer ‘in control’ is, zegt Karin. “Door de focus te verleggen, kan de P&C-afdeling gaan bijsturen. Als zij bijvoorbeeld een duidelijk seizoenspatroon signaleren bij een bepaalde afdeling, dan kunnen ze dit aangeven en samen met de afdeling de mogelijkheid van integraal capaciteitsmanagement onderzoeken.” Daarnaast betrek je volgens Karin de afdelingen op deze manier ook meer bij het verbeterproces. “Waar zij eerder enkel cijfers of rapportages ontvingen, zijn deze rapportages nu meer vooruitkijkend en wordt er besproken wat de betekenis hiervan is. Op het moment dat dit duidelijk is, zullen zij zelf – waar nodig - sneller acties gaan uitvoeren om bij te sturen.”

Een medewerker Planning & Control heeft hierdoor ook andere competenties nodig, zoals communicatie- en adviesvaardigheden. “Om echt het gesprek aan te kunnen gaan met specialisten en afdelingshoofden, moet je dezelfde taal spreken”, stelt Karin. “Je wilt ze meenemen in dit proces en met ze meedenken. Hiervoor moet je leren niet enkel in cijfers te spreken.”

Met deze vaardigheden gaat Karin met u aan de slag tijdens de training Planning & Control van de toekomst. Hierbij gaat het niet alleen om wat u communiceert, maar ook hoe u ervoor kunt zorgen dat men wat doet met uw advies. Gestart wordt echter met een deel algemene kennis, waarin zaken als marktwerking, risicomanagement en onderhandelingen worden doorgenomen. Waarom is dit belangrijk om in de training mee te nemen? “Het zijn de bouwstenen die nodig zijn om als Planning & Control-afdeling goed te kunnen gaan sturen”, zegt Karin. “Als je bijvoorbeeld op de kosten focust, terwijl het probleem aan de opbrengstenkant zit, is dat natuurlijk niet handig. Daarnaast kun je op basis van deze kennis beter prioriteren en de juiste informatie uit alle gegevens halen.”

“Het controllervak is echt aan het veranderen. Om een gesprekspartner te zijn voor de hele organisatie, moet je blijven leren en je blijven ontwikkelen.” Wilt u weten wat strong controllership inhoudt en wat het teweeg gaat brengen? Bent u op zoek naar concrete handvatten om externe afspraken te verbinden met interne sturing? Meld u zich dan aan voor de tweedaagse training Planning & Control van de toekomst op 2 en 9 november.