Nieuwe training: kostprijzen in de integrale geboortezorg

In 2017 zijn in Nederland 6 regio’s gestart met Integrale Geboortezorg. Het uitgangspunt bij integrale geboortezorg is het leveren van gezamenlijke en kwalitatief goede zorg rondom de zwangere. Daarbij wordt de zwangere in staat gesteld de regie te hebben over de ontvangen zorg. Dit wordt in de praktijk vormgegeven door meerdere zorgverleners en zorgaanbieders samen te laten werken in een IGO (Integrale Geboortezorg organisatie). Deze samenwerking kent vele verschijningsvormen en er zijn meerdere juridische constructen denkbaar: in alle gevallen echter zal de IGO een bundeling vormen van mens en materiaal rondom de geboortezorg. De IGO is ook de gesprekspartner voor zorgverzekeraars en verantwoordelijk voor de zorgcontractering en bedrijfsvoering van de integrale geboortezorg. Maar hoe brengen we daarvoor de kosten in beeld?

Voor de bedrijfsvoering van de IGO is het noodzakelijk om de kostprijzen van de integrale geboortezorgproducten vast te stellen en te analyseren: de integrale vergoeding door zorgverzekeraars voor de geleverde zorg dient in overeenstemming te zijn met de kosten van die zorg. In de praktijk blijkt het bepalen van kostprijzen vaak een moeizaam traject. Er zijn verschillende softwarepakketten op de markt, maar de kosten, de complexiteit en het gebruiksgemak hiervan voldoen veelal niet aan de wensen en doelen. Dit maakt kostprijsberekeningen een kostbare, intensieve en tijdrovende ‘klus’.

Kostprijzen bieden handvatten om uw organisatie te sturen en om uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. U krijgt inzicht in uw eigen kostprijzen (van bijvoorbeeld de ‘oude’ declarabele activiteiten, maar ook van de ‘nieuwe’ integrale producten), die u kunt vergelijken met de afgesproken tarieven. Maakt uw organisatie ‘winst’ of ‘verlies’ voor uw portfolio? En waar liggen gesprekspunten?
Hoe berekent u kostprijzen en waar kunt u uw bedrijfsvoering bijsturen?

Q-Academy en Datimo organiseren de training ‘Kostprijsberekening in de in de integrale geboortezorg’. In een unieke praktijkgerichte en interactieve opzet gaat u met de kostprijzen voor uw eigen organisatie aan de slag. Met een Excel-kostprijsmodel en de kennis die we hebben opgedaan bij de pilotregio’s, is het mogelijk de berekeningen efficiënt uit te voeren, zonder aan betrouwbaarheid in te leveren. Na afloop heeft u dan ook daadwerkelijk uw eigen kostprijzen. U wordt begeleid door ervaren trainers, die o.m. ervaring hebben op het gebied van ziekenhuiskostprijzen en die dergelijke trajecten bij vele verschillende zorgorganisaties hebben doorlopen. Meer informatie en aanmelden >>