Meer aandacht voor professioneel leiderschap

Talentontwikkeling in de GGZ

Meer aandacht voor professioneel leiderschap

Wat doe je als je professionals wilt stimuleren om hun innovatieve ideeën tot uitvoering te brengen? GGZ Delfland ziet veel potentie in haar zorgprofessionals, niet alleen op zorginhoudelijk vlak maar ook op het vlak van innovatie. Wij zijn samen met GGZ-instelling een project gestart om 12 professionals te ondersteunen bij het verwerven van de benodigde competenties om ‘leidende professional’ in de zorg te worden. Welke stappen hebben zij hier al in genomen en hoe ziet de rest van het plan eruit?

In veel zorgorganisaties is er een strikte scheiding als het gaat om projectleiderschap en innovatie. Projectleiders komen veelal vanuit de ondersteunende diensten of de lijn (managers en directeuren) en zorgprofessionals worden enkel betrokken als projectteamlid of adviseur. GGZ Delfland ziet dat juist die zorgprofessionals veel innovatieve ideeën hebben, maar dat die door de dagelijkse werkzaamheden niet of nauwelijks tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Win-win

GGZ Delfland vond het tijd voor verandering. Zij vindt dat juist de professionals de aangewezen personen zijn om verandering te realiseren. Om die reden wil zij hen de kans geven om hun ideeën tot uitvoer te brengen en op die manier ‘leidende professional’ in de zorg worden. Win-win dus: niet alleen leidt dit tot cliëntgerichte ideeën en betere borging hiervan in de organisatie, maar ook tot meer werkplezier en een verrijking van de functie van de zorgprofessionals. Zij kunnen zich op deze manier breder ontwikkelen.

Leergang Leidende Professional in de Zorg

Om de zorgprofessionals te ondersteunen zich te ontwikkelen tot ‘leidende professional’ heeft GGZ Delfland de leergang Leidende Professional in de zorg opgezet. Hiervoor heeft zij 12 professionals geselecteerd (psychiaters, psychologen (KP & GZ) en verpleegkundig specialisten) en zet zij in op een combinatie van begeleiding, training en coaching:

  1. begeleiding: onder begeleiding uitvoeren van een project op basis van een eigen idee;
  2. training: vaardigheden en competenties ontwikkelen op coachend leiderschap, ondernemerschap, samenwerking en netwerken;
  3. coaching: op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (al dan niet gekoppeld aan het project).

Wij geven invulling aan het tweede onderdeel van het programma. In samenwerking met het leerhuis van GGZ Delfland hebben we vier modules ontwikkeld op basis van de individuele leerbehoeften van de deelnemers: 1) Projectmanagement, 2) Visies op zorg, 3) Persoonlijke effectiviteit en 4) Ondernemerschap. Op basis van onze jarenlange ervaring met projectmanagement in de zorg geven wij vorm aan de inhoud.

"Het mooie van de samenwerking met Q-Academie is dat de samenwerking heel organisch is. Hun praktische aanpak en soepele communicatie, is een goede match met GGZ Delfland"

Om ervoor te zorgen dat de professionals daadwerkelijk met hun nieuwe kennis en vaardigheden aan de slag kunnen gaan, is aandacht voor praktijktoepassing van belang. Om die reden trainen wij met casuïstiek, worden interne experts betrokken om de relatie te leggen met de context en organisatie-specifieke punten en bestaat elke module uit een deel werkbegeleiding.

Mooie initiatieven komen tot bloei!

Op dit moment bevinden we ons nog midden in het traject. Toch zijn de eerste resultaten al duidelijk zichtbaar. GGZ Delfland zegt hier zelf over: “De deelnemers leggen connecties in de organisatie, staan langer en bewust stil bij het oplossen van knelpunten in hun werk en vergroten daardoor hun cirkel van invloed als professional. Daarnaast heeft de organisatie beter zicht gekregen op de talenten en ambities van medewerkers. Het potentieel blijkt aanzienlijk groter dan vooraf ingeschat.” Opvallend is de enorme drive van de professionals om ‘hun idee’ – dat vaak al jaren in het achterhoofd zat – echt tot uitvoer te brengen. Het traject maakt overduidelijk hoe mooie initiatieven tot bloei kunnen komen met de juiste ondersteuning en begeleiding.”