Leerpad voor beginnende én ervaren DBC-medewerkers of DBC-adviseurs

Leerpad voor beginnende én ervaren DBC-medewerkers of DBC-adviseurs

Verandert uw functie als DBC-medewerker of DBC-adviseur omdat u een andere rol krijgt of andere vakgroepen gaat ondersteunen en adviseren? Wilt u uw kennis en ervaring verder ontwikkelen? Of bent u manager Zorgadministratie en wilt u nieuwe medewerkers opleiden? Q-Academy organiseert verschillende praktische trainingen om registratiemedewerkers de juiste kennis en handvatten te geven om (nieuwe) taken rond DBC’s uit te voeren of kennis verder te ontwikkelen. Dit is uitgewerkt in onderstaand leerpad voor de DBC-adviseur/DBC-medewerker, waarvan de verschillende onderdelen als aparte trainingen te volgen zijn. 

Stap 1 – Kennis opdoen over de DBC-systematiek

Het begrijpen van de DBC-systematiek en het kunnen toepassen van de registratieregels zijn belangrijke vaardigheden voor u als zorgadministratie-medewerker. Om u hiervoor de juiste handvatten te geven, organiseert Q-Academy de ‘Stoomcursus DBC’s’. Deze basiscursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in de DBC-systematiek. Tijdens deze training krijgt u inzicht in de DBC-systematiek en registratieregels en wordt stilgestaan bij wat dit betekent voor uw werkzaamheden. Meer informatie en aanmelden >>

Stap 2 - Aan de slag met werklijsten in HIX

Met meer gemak en snelheid fouten voorkomen en oplossen
Het oplossen van fouten op werklijsten is vaak belegd bij zorgadministratie-medewerkers. Als medewerker beoordeelt u de fout, onderzoekt u de fout in relatie tot de wet- en regelgeving en voert u de juiste correcties door om dit op te lossen. Ook bent u als medewerker een bron voor het signaleren van structurele fouten en voorstellen van structurele oplossingen. Tijdens de incompany training ‘Aan de slag met werklijsten HIX’ leert u welke fouten de werklijsten tonen, welke wet- en regelgeving aan de orde is en welke oplossingsrichtingen er zijn. Ook krijgt u diverse tips om fouten structureel aan te pakken en te voorkomen. Meer informatie en inschrijven >>

Stap 3 – Verdiepen en verbreden van DBC-kennis

Deze training gaat een stap verder dan de basiscursus DBC’s. Naast dat er uitgebreider ingegaan wordt op een juiste, volledige en tijdige registratie, komen ook de gevolgen en risico’s van DBC’s voor uw organisatie uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt de relatie gelegd met een groot aantal andere aanverwante onderwerpen, zoals administratieve organisatie, interne controle, kostprijzen, begrotingen, het zelfonderzoek en Horizontaal Toezicht. Meer informatie en aanmelden >>

Stap 4 – Verdere ontwikkeling van vaardigheden

Excel voor de zorgadministratie
In uw werk op de zorgadministratie wordt de laatste jaren om sterke analysevaardigheden gevraagd. Vragen als: “Neemt het aantal fouten over de maanden toe of af? Hoe groot is de in- en uitstroom van fouten voor de vakgroep chirurgie?” en “Hoeveel dagbehandelingen zijn er per specialisme geregistreerd in een specifieke periode?” komen vaak terecht bij u als zorgadministratie-medewerker. Klik voor meer informatie op de buttons hieronder:

Zorgadministratie nieuwe stijl
Van ondersteunend werken naar proactief handelen

Ingrijpende ontwikkelingen zoals Horizontaal Toezicht zorgen ervoor dat het administratieve en primaire proces steeds dichter bij elkaar komen. Voor u als zorgadministratie-medewerker leidt dit tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Van een ondersteunende rol op de achtergrond, naar proactieve adviesrol richting de vakgroepen. Maar waar vindt u relevante informatie en hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? En hoe krijgt u de medisch professional mee en zorgt u ervoor dat deze uw advies opvolgt? Meer informatie en aanmelden >>

Meer informatie

Wilt u een eigen leerpad ontwikkelen voor het opleiden van zorgadministratie-medewerkers binnen uw organisatie? Wij denken graag met u mee over een passende invulling. Neem contact met ons op.