Nieuwe manier van aanvragen KiPZ*-subsidie (opleidingssubsidie)

De KiPZ*-subsidie moet dit jaar op een andere manier aangevraagd worden dan voorgaande jaren. Voorheen volstond het invullen van een aanvraagformulier, eventueel aangevuld met een bijgesteld Strategisch Opleidingsplan (SOP). Dit jaar is een opleidingsjaarplan met bijbehorende begroting plus een actueel SOP nodig. Bovendien moet de OR ingestemd hebben met het jaarplan, de begroting en het actuele SOP. Bron: NVZ
Lees verder op de website van de NVZ >> 

* Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg