De ontwikkelingen in de langdurige zorg en jeugdzorg volgen elkaar in een hoog tempo op. Van zorg-/cliëntadministratiemedewerkers vraagt dit een andere werkwijze en inzet dan voorheen. Om hiertoe te komen merken we dat onze trainingen ‘Zorgadministratie nieuwe stijl’ en ‘Adviesvaardigheden voor de zorgadministrateur’ veelvuldig worden afgenomen. Maar waar gaan deze trainingen nu op in?

Noortje Molenaar, consultant en trainer bij Q-Academy, neemt u mee:

Investeren in kennis?

Noortje: “De eerste vraag die ik stel is in hoeverre organisaties hun medewerkers hebben meegenomen in de veranderingen in de zorg. We komen regelmatig tegen dat medewerkers zijn ingezet op specifieke wet- en regelgeving, maar niet de link kunnen leggen met andere wetten of regelingen. En laten nu precies de ‘overgangen’ van bijvoorbeeld de Jeugdwet naar de Wmo of de Zvw naar de Wlz zorgen voor veel vragen op de werkvloer. Daarom bespreek ik altijd met de manager van de zorgadministratie in hoeverre er behoefte is aan een totaaloverzicht op het gebied van wet- en regelgeving.”

Een nieuwe rol in een nieuw speelveld

“Veel zorgorganisaties hebben gekozen voor een wijze van zelforganisatie (zelfsturing, loslaten, professioneel sturen, etc.). Ook dit heeft veel impact op een zorgadministratie. Maar welke? Wat vraagt deze nieuwe aansturing van medewerkers op de werkvloer van de ondersteunende afdelingen? Wij vertalen dit in het ‘speelveld van de organisatie’. Met de medewerkers bepalen wij wie de ‘spitsen’, wie de ‘scheidsrechter’ en wie de ‘keepers’ zijn van de organisatie.”

Van administrateur naar adviseur

Het overige deel van de training staat in het teken van adviesvaardigheden. Hoe is een adviesgesprek opgebouwd en welke vaardigheden horen hierbij? Op welke wijze komen de deelnemers over als zij een advies geven? En hoe kunnen zij nog meer halen uit hun samenwerking met zowel collega’s op de afdeling als de diverse medewerkers op de werkvloer. Wat is proactief handelen en hoe doe je dit? Gezamenlijk bediscussiëren we de antwoorden en creëren we bewustwording dat de rol van de zorgadministrateur 2.0 is verschoven van administrateur naar adviseur. Op basis van het DISC-profiel van uw medewerkers bepalen we hun sterke punten en aandachtspunten. Dit profiel geeft inzicht in de verschillende gedragsstijlen.

De trainingen

De training ‘Zorgadministratie nieuwe stijl’ bevat het hele spectrum aan onderwerpen zoals hierboven beschreven. De training ‘Vaardigheden voor de zorgadministratie’ focust zich alleen op (advies)vaardigheden. Kennis over wet- en regelgeving is dan al up-to-date.