Intervisiebijeenkomst: Leren en ontwikkelen in de zorg

Intervisiebijeenkomst: Leren en ontwikkelen in de zorg

Steeds meer organisaties in de zorg zijn bezig met het professionaliseren van leren en ontwikkelen in de organisatie. Tijdens deze intervisiebijeenkomst staan we stil bij het vormgeven of doorontwikkelen van de visie op leren en ontwikkelen in uw organisatie.

Voorbeelden van vragen die we behandelen zijn:

  • Hoe past u het leren en ontwikkelen binnen uw organisatie aan op deze veranderende wensen en eisen (zowel intern als extern)?
  • Hoe faciliteren en stimuleren wij leren en ontwikkelen binnen onze organisatie?
  • En hoe richten collega–organisaties hun leerhuis in?

Na afloop van deze intervisiebijeenkomst heeft u inspiratie opgedaan om met een andere bril naar leren en ontwikkelen binnen uw organisatie te kijken.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor organisaties in de zorg (zowel cure als care) die bezig zijn met (het professionaliseren van) leren en ontwikkelen. Deze bijeenkomst is met name interessant voor HR-medewerkers/P&O-medewerkers die zich binnen de organisatie bezighouden met opleiden.

Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst >>