Intervisiebijeenkomst: het dynamische Leerhuis, nu en in de toekomst

Zowel de vraag naar ondersteuning als de rol van de Leerhuizen verandert. Professionals hebben andere opleidingswensen en vragen, het ziekenhuis en de omgeving vragen andere competenties van haar professionals. Bovendien wordt er steeds meer toegevoegde waarde van het Leerhuis verwacht.

Hoe past u uw Leerhuis aan op deze veranderende wensen en eisen (zowel intern als extern)? Hoe stemt u continu af met de professionals naar de gewenste ontwikkelingen en ondersteuning? Wat is hierin uw rol en wat niet (meer)? In deze intervisie sparren wij graag samen met u in de stappen om tot een dynamisch en bewegend Leerhuis voor nu en de toekomst te komen.

Tijdens de intervisie staan we met u stil bij:

  • Dynamiek in vraag vanuit de organisatie en aanbod van het Leerhuis
  • Toekomstontwikkelingen nieuwe leermethoden en de leerbehoefte van morgen (gaming, action learning, generatie Y, generalist versus specialist)
  • Leerhuis als strategisch sparringpartner voor opleiding en ontwikkeling professionals
  • Van faciliteren naar adviseren en coachen

Meer informatie en aanmelden >>