De laatste jaren neemt de aandacht voor opleiding en ontwikkeling toe. Niet alleen het besef om medewerkers continu te ontwikkelen groeit, ook het aantal mogelijkheden hoe opleiding en ontwikkeling vormgegeven kan worden neemt toe. Van de klassikale training naar MOOC’s, e-learning, vloggen, social learning, etc. Welke leervorm past bij mij en hoe bereik ik het optimale leerrendement?

Waar de een liever een boek leest of een college volgt, heeft de ander de voorkeur voor online discussiëren of video’s bekijken. Wat in ieder geval bijdraagt aan het leerrendement is het toepassen van blended learning, oftewel de inzet van een diversiteit aan leervormen. Door via verschillende leervormen op meerdere momenten met het onderwerp bezig te zijn, wordt uw leerproces geïntensiveerd. Naast de klassikale training wordt u met een e-learning, video, online discussie of opdracht telkens getriggerd met het trainingsonderwerp bezig te zijn. De combinatie horen, lezen, zien, experimenteren, discussiëren en doen, zorgen dat u (bewust dan wel onbewust) de opgedane kennis en vaardigheden meeneemt in uw werk, waardoor leren beter integreert in uw dagelijkse werk.