Onze coaches hebben ruime ervaring met coaching. Ze staan bovendien door hun consultancy-opdrachten midden in de zorgpraktijk. Op het gebied van coaching zijn er diverse mogelijkheden.

Mogelijkheden

Coaching-on-the-job
Als professional in de zorg staat u dagelijks voor grote en kleine vraagstukken. Uw eigen normen en waarden, ervaringen en overtuigingen bepalen hoe u met deze vraagstukken omgaat. Het kan dan waardevol zijn om een externe gesprekspartner te hebben die meekijkt met uw specifieke vraagstuk. Iemand die een frisse wind door uw gedachtenproces kan laten waaien, maar ook een spiegel voorhoudt om te laten zien wat uw eigen mogelijkheden zijn.

Teamcoaching
Een team bestaat uit meerdere professionals, ieder met eigen normen, waarden en overtuigingen. Wat is het gezamenlijk doel van een team, hoe werk je het beste samen en hoe communiceer je effectief met elkaar? Door middel van teamcoaching kan het team groeien en de volgende stappen zetten.

Teamscan
Het is vaak lastig concreet aan te geven wat er beter kan binnen een team. Met behulp van een teamscan krijgt u inzicht in de knelpunten en de kansen om de effectiviteit van het team te bevorderen. Afhankelijk van uw situatie ontwikkelen we samen een passende aanpak. Denk aan individuele (coach)gesprekken tot inzicht in taakvolwassenheid of persoonlijkheidsstijlen van de teamleden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!

Onze aanpak

Een team is een optelsom van individuen met een eigen communicatie- en samenwerkingsstijl. Het coachen van een team kan daarom niet zonder de individuen ook apart te coachen. Dit betekent dat wij in teamcoaching zowel kijken naar een collectief coachthema als individuele coachdoelen.

Met interactieve werk- en spelvormen levert teamcoaching u inzicht in uzelf en uw teamleden: in elkaars teamrollen, persoonlijkheids- en communicatiestijlen. Teamcoaching leidt tot betere (team)prestaties. Het versterkt het onderlinge vertrouwen en daarmee de samenwerking.

Verschillende methodieken: match en mix

Verschillende methodieken en technieken kunnen worden ingezet. Afhankelijk van uw situatie, organisatiecultuur en vraag, passen we we juiste methodieken en instrumenten toe. Bijvoorbeeld:

  • GROW-methode: coachen volgens Stephen Covey
  • Oplossingsgericht coachen: coachen met kernkwadranten van Ofman
  • OMDENKEN: DISC-gedragsstijlen en Roos van Leary
  • Transactionele analyse: kleurentheorie van Leon de Caluwé
  • Ontwikkelfasen van teams: Tuckmans stadia van groepsvorming

De coaches

De coaches van Q-Consult Zorg hebben ruime ervaring met coaching in de zorg. Ze zijn daartoe opgeleid en staan bovendien door hun consultancy-opdrachten midden in de zorgpraktijk. Hierdoor kunnen zij zich gemakkelijk in de werksituatie verplaatsen en mogelijke oplossingen aandragen. Kenmerkend aan de coaching is dat ze snel tot de kern komen, het spiegelend vermogen en de praktische insteek. Onze visie is dat bij een goed coachtraject slechts kort wordt teruggeblikt op het verleden en snel vooruit wordt gekeken naar de gewenste situatie en oplossingen.

Myriam Martens

"Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen en hoe is dit te beïnvloeden? Dit was de vraag die ik me stelde aan het begin van mijn studie gezondheidswetenschappen. Deze vraag staat nog steeds centraal in de coaching en in de projecten die ik doe. Ik ben nieuwsgierig naar drijfveren, patronen, overtuigingen en motivaties van mensen.”

Myriam weet mensen te raken door de juiste vragen te stellen. Zij neemt geen genoegen met een half antwoord. Ze is in staat tot de kern te komen en geeft de coachee de ruimte om eigen patronen te ontdekken en naar nieuwe wegen te zoeken. Door haar ruime ervaring in zeer verschillende organisaties en teams kan zij zich goed inleven in diverse situaties.

Nathalie van Vemde

“Waarom moet je alleen een puzzel oplossen, als je het ook samen kan doen? Ik geloof in de kracht van samenwerking en dat het sparren met een buitenstaander jou als individu maar ook als team nieuwe inzichten geeft. Door de juiste vragen te stellen, zet ik de coachee aan het denken. En dan ontstaat een prachtig proces, waar ik elke keer weer energie van krijg. Zien dat een coachee buiten de kaders gaat denken, zijn/haar eigen valkuilen herkent én erkent én hier iets aan wil veranderen.”

Kenmerkend in Nathalie als coach is haar empatische en ook kritische blik waarmee zij haar coachees begeleidt. Met enthousiasme en creativiteit zet zij individuen en teams in beweging. Dit doet zij door zelf mee te werken op de werkvloer, te observeren in de praktijk of prikkelende vragen te stellen en continu te spiegelen tijdens een coachingsgesprek.

Noortje Molenaar-Peters

“Ik geloof dat iedereen unieke talenten bezit. Soms zit je echter vast en komen niet je talenten, maar juist je valkuilen op de voorgrond te staan. Dit zie je zelf, maar ook je leidinggevende, collega’s of je team. Met de coachee ga ik op zoek naar zijn of haar droom of doel: wat wil je bereiken? Wat staat er op dit moment in de weg dat dit niet lukt? De coachee doorloopt een pad dat niet altijd gemakkelijk en zelfs confronterend kan zijn. Maar juist die momenten blijven je achteraf het meeste bij en zetten je aan het denken om nieuwe wegen in te slaan.”

Noortje staat bekend om haar laagdrempeligheid en relativeringsvermogen. Coachees vertrouwen haar snel en openen zich meer dan zij van tevoren hadden verwacht. Hierdoor krijgen zij inzicht in diepgewortelde patronen die zich bijna altijd zowel in privé- als werksituaties openbaren. Noortje is flexibel in haar stijl en zoekt samen met de coachee naar passende oefeningen: van oefeningen in de ruimte en gestructureerde analyses tot creatieve oefeningen.

Josette Dijksman

“Verandering begint bij het stellen van de juiste vraag. Ik ben van nature erg nieuwsgierig en onderzoekend. Ik stel graag de waarom vraag en schuw daarbij niet om ook taboes of beperkende gedachten te onderzoeken. Ik geloof in ‘waar een wil is, is een weg’. Coaching zie ik dan ook als samen op avontuur gaan, op weg naar een nieuwe, nog onbekende situatie.”

Josette is naast trainer en adviseur ook psycholoog. Ze heeft dus zelf ervaring als hulpverlener en een echte passie voor de zorg. Josette hanteert bij uitstek een mensgerichte aanpak, bekijkt vraagstukken vanuit diverse perspectieven en werkt graag in situaties waarin verschillende wensen, behoeften en belangen spelen.

Interesse?

Bent u op zoek naar een passende coach? Neem dan contact op voor een vrijblijvend telefonisch intakegesprek.