Management Development

Leertrajecten voor leidinggevenden en teammanagers

Management Development

Management Development draagt zorg voor continuïteit en kwaliteit van het management van organisaties. Een Management Development-programma, of MD-traject, kan zowel bedrijfsmatige kennis en vaardigheden als leidinggevende vaardigheden bevatten. Afhankelijk van de leerdoelen van uw organisatie ontwerpen wij een programma op maat, samen met u!

Dit levert het op:

Bedrijfsmatige kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Financieel management
 • Stuurinformatie
 • Personeelsmanagement
 • Capaciteitsmanagement
 • Lean- en procesmanagement
 • Kwaliteit & veiligheid, continu verbeteren
 • Ondernemerschap en netwerken

Leidinggevende vaardigheden op het gebied van:

 • Leiderschap (situationeel leiderschap en coachend leidinggeven)
 • Teamaansturing en -ontwikkeling
 • Verandermanagement (doorbreken van patronen, van oud naar nieuw denken)
 • Projectmanagement
 • Persoonlijke effectiviteit (communicatie, beïnvloeden, adviseren, elkaar aanspreken, omgaan met weerstand)

Voorbeelden

Voorbeeld basisprogramma
Download het onderstaande document voor een voorbeeld van een Management Development-programma vorm voor operationeel leidinggevenden van een ziekenhuis. Dit programma bestaat uit een combinatie van trainingsdagen, intervisiegroepen en praktijkopdrachten, verspreid over een periode van een jaar.

Voorbeeld verdiepend programma
Download het volgende document voor een voorbeeld van een verdiepend Management Development-programma voor leidinggevenden van een ziekenhuis. Uit klankbordgroepen met managers, hoofden en specialistmanagers is opgehaald welke verdiepende trainingen zij in het derde jaar Management Development programma wilden volgen. In het document vind je het resultaat.

Interesse?

Wil je meer weten over Management Development en wat wij hierin voor jullie organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.