Tijdens een afgesproken bezoek aan een team van een ziekenhuis werd al snel duidelijk dat binnen het team veel vormen van miscommunicatie plaatsvonden:

  • Waarom mag zij eerder beginnen met werken dan ik?
  • De teamleider was erg tevreden over het werkoverleg, terwijl de teamleden het overleg als 1-richtingsverkeer bestempelden.
  • De teamleider wil een nieuwe roosterplanning invoeren, maar ondervindt veel weerstand van het team.
  • Een teamlid wilt zijn diensten ruilen, maar krijgt geen respons van collega’s.

Na deze signalen afgegeven te hebben bij de teamleider, stelde deze meteen de vraag tot  teamcoaching. Doel: de onbesproken zaken bespreekbaar maken en open communicatie creëren en bevorderen.
Hoe hebben we dit aangepakt? Door te starten met meelopen en observeren. Hierdoor werd snel duidelijk wat wel en vooral wat niet gecommuniceerd werd. Deze observaties zijn in een teamsessie teruggekoppeld aan het team. Daarna is gestart met de wenselijke situatie te schetsten: hoe ziet het team de ideale vorm van communiceren? Ook hebben de teamleden een gedragstest gemaakt (aan de hand van de Caluwé) waardoor zichtbaar werd hoe verschillend de teamleden waren. Kortom een gezamenlijke ambitie bespreken en inzicht hebben in wat voor individuen er in een team zitten. De basis was gelegd én tijdens ieder teamoverleg staat het onderwerp nog steeds op de agenda!