Een medewerker, sinds kort teamleider, zocht antwoorden op verschillende vragen om zichzelf goed in haar functie neer te zetten:  

  • Hoe zet ik me neer als teamleider, welke positie neem ik in en in welke context varieer ik daarin?
  • Waar ligt mijn kracht en hoe kan ik deze zo goed mogelijk inzetten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn collega’s in hun kracht komen?
  • Waar ligt de balans in overnemen en overlaten?

Achter iedere vraag zitten meerdere vragen en een reden waarom juist deze vragen voor de  medewerker van belang zijn. Welke overtuigingen, waarden en (on)zekerheden liggen aan de basis van het handelen en denken van deze medewerker? De antwoorden op de vragen maken dat ze inzicht krijgt in haar eigen patronen en deze bewust kan inzetten of juist doorbreken. We gaan samen op zoek naar die vragen en antwoorden, die ertoe leiden dat de coachee sterker in zijn of haar schoenen staat, relaties kan versterken, eigen talenten kan inzetten en de juiste keuzes kan maken.