1-op-1 coaching

Als professional in de zorg staat u dagelijks voor grote en kleine vraagstukken. Uw eigen normen en waarden, ervaringen en overtuigingen bepalen hoe u met deze vraagstukken omgaat. Soms is het wenselijk een externe gesprekspartner te hebben die meekijkt naar een vraagstuk. Iemand die geen onderdeel uitmaakt van de cultuur van uw zorginstelling of waar u dagelijks mee samenwerkt. Iemand die een frisse wind door uw gedachtenproces kan laten waaien, maar ook een spiegel voorhoudt om te laten zien wat uw eigen mogelijkheden zijn.

Teamcoaching

Een team bestaat uit meerdere professionals, ieder met eigen normen, waarden en overtuigingen. Wat is het gezamenlijk doel van een team, hoe werk je het beste samen en hoe communiceer je met elkaar? Vragen die in ieder team centraal moeten staan, maar niet altijd gesteld worden. Verandering, miscommunicatie, weerstand en niet-slim werken zijn vaak bronnen van vraagstukken op teamniveau. Vraagstukken die niet altijd door een team zelf kunnen worden opgepakt. Vreemde ogen dwingen; door een externe teamcoach in te schakelen kan er objectief naar een team worden gekeken. Onze ervaring leert dat praten met een teamcoach soms ook veiliger is dan direct met het team. De teamcoach geeft ondersteuning in hoe het team kan groeien en het vraagstuk op kan lossen.

Teamscan

Het is vaak lastig concreet aan te geven wat er niet goed loopt binnen het team. Met behulp van een teamscan krijgt u inzicht in de knelpunten en de kansen om de effectiviteit van het team te bevorderen. Afhankelijk van de situatie wordt een passende methodiek gekozen, variërend van individuele gesprekken tot inzicht in taakvolwassenheid of persoonlijkheidsstijlen van de teamleden. Kortom, een teamscan is een goede basis om mee aan de slag te gaan.

Aanpak en visie

De coaches van Q-Consult Zorg hebben ruime ervaring met individuele coaching. Ze zijn daartoe opgeleid en staan bovendien door hun consultancy-opdrachten midden in de zorgpraktijk. Hierdoor kunnen zij zich gemakkelijk in de werksituatie verplaatsen en mogelijke oplossingen aandragen. Kenmerkend aan de coaching is dat ze snel tot de kern komen, het spiegelend vermogen en de praktische insteek. Onze visie is dat bij een goed coachtraject slechts kort wordt teruggeblikt op het verleden en snel vooruit wordt gekeken naar de gewenste situatie en oplossingen.

Verschillende methodieken: match en mix

Regelmatig gebruiken wij deze methodieken ook door elkaar of hanteren wij de nieuwste methodieken. Het gaat erom dat de methodiek past bij de coachingsvraag, bij degene die de vraag stelt en bij de organisatiecultuur.

  • GROW-methode: coachen volgens Stephen Covey
  • Oplossingsgericht coachen: coachen met kernkwadranten van Ofman
  • OMDENKEN: DISC-gedragsstijlen en Roos van Leary
  • Transactionele analyse: kleurentheorie van Leon de Caluwé

Bent u leidinggevende en wilt u uw medewerkers meer in hun kracht zetten? Volg dan de training Kennismaking met coachend leidinggeven.

Onze gediplomeerde coaches

Myriam Martens

Myriam Martens

"Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen en hoe is dit te beïnvloeden? Dit was de vraag die ik me stelde aan het begin van mijn studie gezondheidswetenschappen. Deze vraag staat nog steeds centraal in de coaching en in de projecten die ik doe. Ik ben nieuwsgierig naar drijfveren, patronen, overtuigingen en motivaties van mensen.”
Myriam weet mensen te raken door de juiste vragen te stellen. Zij neemt geen genoegen met een half antwoord. Ze is in staat tot de kern te komen en geeft de coachee de ruimte om eigen patronen te ontdekken en naar nieuwe wegen te zoeken. Door haar ruime ervaring in zeer verschillende organisaties en teams kan zij zich goed inleven in diverse situaties.

Nathalie van Vemde

Nathalie van Vemde

“Waarom moet je alleen een puzzel oplossen, als je het ook samen kan doen? Ik geloof in de kracht van samenwerking en dat het sparren met een buitenstaander jou als individu maar ook als team nieuwe inzichten geeft. Door de juiste vragen te stellen, zet ik de coachee aan het denken. En dan ontstaat een prachtig proces, waar ik elke keer weer energie van krijg. Zien dat een coachee buiten de kaders gaat denken, zijn/haar eigen valkuilen herkent én erkent én hier iets aan wil veranderen.”
Kenmerkend in Nathalie als coach is haar empatische en ook kritische blik waarmee zij haar coachees begeleidt. Met enthousiasme en creativiteit zet zij individuen en teams in beweging. Dit doet zij door zelf mee te werken op de werkvloer, te observeren in de praktijk of prikkelende vragen te stellen en continu te spiegelen tijdens een coachingsgesprek.

Heeft u interesse?

Elke coachingsvraag is anders. Neem daarom contact op om de mogelijkheden te bespreken.